Tạ Mạnh Hùng
Sinh viên
0984427570
Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ

Sinh viên K18 khoa Kỹ thuật – Công nghệ ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Hùng Vương

Sinh viên Công nghệ thông tin
Trường Đại học Hùng Vương2020 – 2024