TUYỂN THÀNH VIÊN

Bạn có muốn trở thành một phần của Protech Lab

Protech Lab tìm kiếm những người phù hợp để cùng đồng hành và phát triển

Điều kiện để trở thành thành viên của Protech Lab

1

Điều kiện 1

Sinh viên học tập tại trường Đại học Hùng Vương

2

Điều kiện 2

Có mong muốn tham gia học tập, phát triển

3

Điều kiện 1

Muốn tham gia vào các chuyên môn Thiết Kế, Lập Trình, Marketing Online

4

Điều kiện 1

Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi, tự tìm hiểu cao

CHUYÊN MÔN
LẬP TRÌNH

Nơi bạn được hỗ trợ đào tạo kiến thức nền lập trình, đi sâu vào các mảng chuyên môn Front-end, Back-end, Mobile, tìm hiểu AI và tham gia vào các dự án, xây dựng các sản phẩm


Điều kiện 1

Sinh viên Đại học Hùng Vương, ưu tiên chuyên ngành CNTT

Điều kiện 2

Có kinh nghiệm hoặc có kiến thức về chuyên môn

CHUYÊN MÔN
MARKETING ONLINE

Tạo dựng môi trường để phát triển dự án của chính mình, hoặc khi đã đủ năng lực bạn có thể tham gia vào dự án chính thức của S-Group, đồng thời được hỗ trợ đào tạo Content và kiến thức đi kèm khác


Điều kiện 1

Sinh viên Đại học Hùng Vương, ưu tiên chuyên ngành CNTT

Điều kiện 2

Có kinh nghiệm hoặc tinh thần học hỏi cao muốn tìm hiểu về chuyên môn

CHUYÊN MÔN
THIẾT KẾ

Chuyên môn Thiết kế tuyển thành viên mảng Graphic Design, đồng hành cũng những bạn trẻ năng động sáng tạo


Điều kiện 1

Sinh viên Đại học Hùng Vương, ưu tiên chuyên ngành CNTT

Điều kiện 2

Có kinh nghiệm thiết kế

Đợt tuyển thành viên khóa mùa xuân 2022 đang diễn ra